Ống Gió Mềm Có Bảo Ôn

Không có sản phẩm trong danh mục này.

Ống gió mềm có  bảo ôn

  • Giới hạn chịu nhiệt ( Temperature Range) : -30 ◦C ̴  +250 ◦C
  • Vận tốc dòng khí (tối đa)-Velocity of air flow ( Max): 30m/s
  • Áp suất làm việc ( working Pressure): 2500Pa
  • Bán kính uốn con (Bending Radius): 0.54 * D
  • Chiều dài tiêu chuẩn ( Standart Length): 8m/ống
  • Độ dày của bảo ôn( Thinkness of fiberlass insulation): 25mm
  • Tỷ trọng bảo ôn ( Standard length): 16 ̴ 24 kg/m³
  • Ứng dụng:

Ngoài thông gió, hút khí, lớp bảo ôn giúp cách nhiệt cho hệ thống nhà xưởng, khu chế xuất..

Đường kính ngoài ống

D100

D150

D200

D250

D300

D350

D400


sowitech.com.vn
sowitech.com.vn