Ống gió mềm không bảo ôn

Không có sản phẩm trong danh mục này.

Ống gió mềm không bảo ôn

  • Giới hạn chịu nhiệt ( Temperature Range) : -30 ◦C ̴  +250 ◦C
  • Vận tốc dòng khí (tối đa)-Velocity of air flow ( Max): 30m/s
  • Áp suất làm việc ( Working Pressure): 2500Pa
  • Bán kính uốn con (Bending Radius): 0.54 * D
  • Chiều dài tiêu chuẩn ( Standart Length): 8m/ống
  • Ứng dụng:

Thông gió, hút khí  hệ thống điều hòa, nhà cao tầng, trung tâm thương mại.

Đường kính ngoài ống

D100

D150

D200

D250

D300

D350

D400


sowitech.com.vn
sowitech.com.vn